top of page

-Szkolny Klub Wolontariatu-

Logo Szkolnego Klubu Wolontariatu

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Sekcja działań świetlicowych

 • Olga Budzińska

 • Aleksandra Skrzypczak

 • Bianka Duda

 • Klara Bartkowiak

 • Zofia Adamska

 • Amelia Woźna

 • Franciszek Wojciechowski

 • Maksymilian Kwaczyński

 • Wiktor Walachowski

 • Hubert Krupka

 • Julia Ratajczak

 • Olga Pala

 • Diana Czapla

 • Maja Przybyła

 • Zuzanna Olejniczak

 • Zuzanna Antkowiak

 • Jagoda Kruk

 • Mikołaj Chrapa

Sekcja biblioteczna

 • Olga Budzińska

 • Aleksandra Skrzypczak

 • Bianka Duda

 • Zofia Adamska

 • Amelia Woźna

Sekcja czytelnicza

 • Olga Budzińska

 • Aleksandra Skrzypczak

 • Bianka Duda

 • Klara Bartkowiak

 • Zofia Adamska

 • Amelia Woźna

 • Julia Bauta

 • Judyta Kasperska

 • Franciszek Wojciechowski

 • Maksymilian Kwaczyński

 • Joanna Skorupińska

 • Agnieszka Piotrowska

 • Maria Marciniak

 • Jagoda Kruk

 • Mikołaj Chrapa

 • Alan Kruk

Sekcja plastyczna

 • Klara Bartkowiak

 • Weronika Włodarczak

 • Diana Czapla

 • Krzysztof Kalitka

 • Olga Pala

 • Julia Ratajczak

 • Olga Antkowiak

 • Lena Ligma

 • Julia Bauta

 • Wiktor Walachowski

 • Franciszek Wojciechowski

 • Judyta Kasperska

 • Antonia Woś

 • Nadia Twardogórska

 • Zuzanna Antkowiak

 • Paulina Kalitka

 • Zuzanna Olejniczak

 • Joanna Skorupińska

 • Agnieszka Piotrowska

 • Antonina Sałata- Wiśniewska

 • Maria Marciniak

 • Alicja Bajon

 • Jagoda Kruk

 • Marta Herkt

 • Alan Kruk

 • Helena Sobierajska

 • Aniela Rabiega

 • Małgorzata Bura

 • Gracjan Rosolski

bottom of page