top of page

-Szkolny Klub Wolontariatu-

thumbnail_logo SKW.jpg

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Sekcja działań świetlicowych

–   Barbara Szymanowska,

–   Julia Wesołowska,

–   Nadia Twardogórska,

–   Maria Marciniak,

–   Jagoda Kruk,

–   Agnieszka Piotrowska,

–   Nadia Sterniak,

–   Martyna Brożyńska,

–   Adrianna Nawrocka,

–   Anna Kalitka,

–   Wiktoria Miś,

–   Angelika Klamke,

–   Alicja Bajon,

–   Antonina Sałata-Wiśniewska,

–   Mateusz Gabriel,

Sekcja biblioteczna

–   Franciszek Wojciechowski,

–   Wiktor Walachowski,

–   Hubert Krupka,

–   Joanna Skorupińska,

–   Marta Herkt,

–   Nadia Twardogórska,

–   Zuzanna Antkowiak,

–   Rafał Kaźmierczak,

–   Mikołaj Chrapa,

–   Maja Przybyła,

Sekcja czytelnicza

–   Maria Marciniak,

–   Wiktoria Miś,

–   Angelika Klamke,

–   Adrianna Nawrocka,

–   Anna Kalitka,

–   Julia Wesołowska,

–   Zuzanna Wiśniewska,

–   Nina Górna,

–   Mikołąj Chrapa,

–   Nadia Sterniak,

–   Patrycja Kruk,

–   Wiktoria Knop,

–   Wojciech Wolnik,

–   Jan Kubala,

–   Kacper Sobierajski,

–   Olga Budzińska,

Sekcja plastyczna

–   Wiktor Walachowski,

–   Marta Herkt,

–   Joanna Skorupińska,

–   Zuzanna Antkowiak,

–   Maria Marciniak,

–   Jagoda Kruk,

–   Paulina Kalitka,

–   Agnieszka Piotrowska,

–   Patrycja Kruk,

–   Wiktoria Knop,

–   Wiktoria Miś,

–   Angelika Klamke,

–   Antonina Sałąta Wiśniewska,

–   Alicja Bajon,

–   Julia Smoczyk,

–   Natalia Antkowiak,

–   Nina Górna,

–   Zuzanna Wiśniewska,

–   Adrianna Nawrocka,

–   Nadia Sterniak

bottom of page