RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Stanisława Rozwadowskiego, z którym można kontaktować się pod adresem:   stanislaw@rozwadowski.biz  lub iod@szkola-przemet.pl  oraz pod nr telefonu: 728-706-901.

Administrator wyznaczył zastępcę inspektora ochrony danych Pana Piotra Leśniewicza, z którym można kontaktować się pod adresem iod@szkola-przemet.pl oraz pod nr telefonu: 667-941-610.