top of page

REKRUTACJA

Library
school Supply
chalkboard Drawings

Pliki do pobrania:

Dokumentacja rekrutacyjna dla szkoły podstawowej

ZGŁOSZENIE DZIECKA

do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich

na rok szkolny 2024/2025

 

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców.

 2. Kandydaci zamieszkujący poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

TERMINY REKRUTACJI

Do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich

na rok szkolny 2024/2025

 1. Terminy rekrutacji:

 • od 1 marca 2024 roku do 14 marca 2024 r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie składają „wniosek” do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w ZS w Przemęcie ul. Szkolna 1 – wejście nr 1;

 • dnia 21 marca 2024 r. do godziny 13.00 zostaje ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;

 • od 21 marca 2024 r. do 24 marca 2024 r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 • dnia 28 marca 2024 r. do godziny 13.00 zostaje ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

w przypadku wolnych miejsc w szkole

 

 1. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 16 sierpnia 2024 roku do 22 sierpnia 2024r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie składają „wniosek” do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w ZS w Przemęcie ul. Szkolna 1 – wejście nr 1;

 • dnia 25 sierpnia 2024 r. do godziny 13.00 zostaje ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;

 • od 25 sierpnia 2024 r. do 29 sierpnia 2024 r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 • dnia  30 sierpnia 2024 r. do godziny 13.00 zostaje ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

bottom of page