top of page

REKRUTACJA

Library
school Supply
chalkboard Drawings

Pliki do pobrania:

Dokumentacja rekrutacyjna dla szkoły podstawowej

ZGŁOSZENIE DZIECKA

do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich

na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej wg następujących zasad:

 • od 14 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie składają wypełnioną „Kartę zgłoszenia” w ZS w Przemęcie, ul. Szkolna 1 –

 

TERMINY REKRUTACJI

Do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich

na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Terminy rekrutacji dla dzieci spoza obwodu:

 • od 1 marca 2022 roku do 14 marca 2022 r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie składają „wniosek” do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w ZS w Przemęcie ul. Szkolna 1 – wejście nr 1;

 • dnia 21 marca 2022 r. do godziny 13.00 zostaje ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;

 • od 21 marca 2022 r. do 23 marca 2022 r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 • dnia 28 marca 2022 r. do godziny 13.00 zostaje ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

w przypadku wolnych miejsc w szkole

 

 1. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 16 sierpnia 2022 roku do 19 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie składają „wniosek” do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w ZS w Przemęcie ul. Szkolna 1 – wejście nr 1;

 • dnia 24 sierpnia 2022 r. do godziny 13.00 zostaje ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;

 • od 24 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00 rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 • dnia 29 sierpnia 2022 r. do godziny 13.00 zostaje ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

bottom of page