top of page
Ozdobny element na stronie
R
A
D
A
R
O
D
Z
I
C
Ó
W
Grafika przedstawiająca kwiat
Grafika przedstawiająca kwiat

Szkoła podstawowa
 

Przewodnicząca - Justyna Wiewior

Zastępca - Ewelina Wesołowska

Skarbnik - Monika Śliwińska

Sekretarz - Magdalena Antkowiak

Szkoła ponadpodstawowa
 

Przewodnicząca - Ilona Matysik

Zastępca - Angelika Jakubik

Skarbnik - Justyna Wewior

Sekretarz - Sylwia Mikołajczyk

Ozdobna grafika przedstawiająca kwiat
Blok tekstowy

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Przemęcie oprócz występowania w sprawach dotyczących szkoły zajmuje się również w dużej mierze działalnością na rzecz uczniów. Poprzez swoje działania stara się organizować imprezy i wspomagać finansowo uczniów. Rada Rodziców środki finansowe pozyskuje głównie z wpłat rodziców. Licząc na pozyskanie dodatkowych funduszy organizuje co roku zabawę taneczną. Dzięki pomocy rodziców, którzy pomagają w przygotowaniach zarobione pieniążki przeznacza na:

- dofinansowanie do zielonej szkoły

- organizację rajdu rowerowego

- zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego

- dofinansowanie do wycieczek szkolnych

- poczęstunek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

- Mikołajki, konkurs kolęd

- dofinansowanie do komersu

- dofinansowanie konkursów szkolnych itp.

W ostatnich latach z inicjatywy Rady Rodziców zostały przeprowadzone również zbiórki na cele charytatywne Rada Rodziców współpracuje z pracownikami szkoły, rodzicami  i miejscowymi firmami, aby wypracować jak najwięcej korzyści dla dzieci.

Składka na RADĘ RODZICÓW  w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł (jeśli do szkoły uczęszcza troje dzieci to pierwsze dziecko płaci 40 zł, drugie 20 zł, a trzecie 10 zł).

Ozdobny ornament graficzny przedstawiający kwiaty i liście
Grafika przedstawiająca kwiat
bottom of page