top of page

Szkoła podstawowa
 

Przewodnicząca - Ewelina Wesołowska

Zastępca - Justyna Mania

Skarbnik - Anna Mała - Rozynek

Sekretarz - Maja Flieger

Komisja rewizyjna - Sylwia Kiełczewska, Marta Woźna 

.

Składka na RADĘ RODZICÓW  w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 60 zł (jeśli do szkoły uczęszcza troje dzieci to pierwsze dziecko płaci 60 zł, drugie 40 zł, a trzecie 20 zł).

Podwyższenia składki na Radę Rodziców, spowodowane jest wspólną decyzją o rezygnacji z organizacji zabawy karnawałowej. Wobec powyższego nie będą zbierane dodatkowe środki na zakup artykułów spożywczych i fantów.

Szkoła ponadpodstawowa
 

Przewodnicząca - Ilona Matysik

Zastępca - Angelika Jakubik

Skarbnik - Justyna Wewior

Sekretarz - Sylwia Mikołajczyk

bottom of page