top of page
227-6891_edited
przemet_edited
ZE_Przemęt_008_edited_edited
ZE_Przemęt_007
ZE_Przemęt_006

Początki istnienia szkoły sięgają 1995r., kiedy z inicjatywy pani dyrektor Zdzisławy Bessmann, utworzono zasadniczą szkołę zawodową kształcącą młodocianych pracowników w różnych zawodach. 15 kwietnia 1998r. Rada Gminy Przemęt postanowiła utworzyć publiczną szkołę średnią zawodową - liceum ekonomiczne - kształcącą w zawodzie technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość. Dlatego właśnie od 1 września 1998r. swą działalność rozpoczyna Zespół Szkół Zawodowych w Przemęcie, w skład którego wchodzi 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa i 4-letnie liceum ekonomiczne.

1 września 2002r. na bazie Zespołu Szkół Zawodowych powstaje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie z następującymi typami szkół:

- 3-letnie liceum profilowane o profilu ekonomiczno- administracyjnym,

- 4-letnie technikum ekonomiczne,

- 2 lub 3- letnią zasadniczą szkołę zawodową.

Od 1 września 2009r. w skład Zespołu wchodzi 3-letnie Liceum Ogólnokształcące w Przemęcie.

 

Rok szkolny 2012/2013 jest rokiem przełomowym, ponieważ Rada Gminy Przemęt podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i włączeniu placówki do Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie nadając nazwę Zespół Szkół w Przemęcie.

W roku szkolnym 2017/2018 zasadnicza szkoła zawodowa została zastąpiona Branżową Szkołą   I Stopnia.

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia szkoły ekonomicznej. Obecnie w skład szkół ponadpodstawowych wchodzi Technikum Ekonomiczne i Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca klasy wielozawodowe.

bottom of page