top of page
Sklep ze słodyczami

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA PSZCZÓŁKA

Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka” w Zespole Szkół w Przemęcie

w roku szkolnym 2022/ 2023

 

 

1. Przygotowanie do prowadzenia działalności w nowym roku szkolnym 2022/2023

 • prace organizacyjno – porządkowe,

 • wybór uczniów do prowadzenia sprzedaży w sklepiku,

 • opracowanie regulaminu pracy w sklepiku szkolnym,

 • zapoznanie uczniów z zakresem pracy w sklepiku i regulaminem, przeprowadzenie szkolenia,

 • planowanie zakupów

 

2. Udział Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka” w życiu szkoły

 • współpraca z organizacjami działającymi w szkole m.in. Samorządem Uczniowskim, Kołem Wolontariatu, Biblioteką Szkolną, wychowawcami poszczególnych klas,

 • wspieranie uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej– dofinansowanie np. wycieczki, zakupu pomocy dydaktycznych,

 • zorganizowanie akcji charytatywnych : „Zbiórka karmy do przytuliska w Przemęcie” – październik, „Słodki tydzień dla Marysi i Huberta” – grudzień, „Serce dla serca” – luty, inne wg. potrzeby

 • pomoc finansowa lub organizacja: świąt specjalnych, pasowania na ucznia, otrzęsin klas IV, słodyczy na Mikołajki i „Zajączka”, „Dzień jabłka”,„Dzień Uśmiechu”, „Dzień Życzliwości”

 • dofinansowanie i organizacja konkursów wewnątrzszkolnych, imprez kulturalnych

 • finansowanie nagród za pracę na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka”, pracę w Poczcie Sztandarowym, pracę w Samorządzie Uczniowskim, pracę w Kole Wolontariuszy, pracę w aktywie bibliotecznym, 100% frekwencję i inne

 

3. Przekazywanie informacji o pracy Sklepiku Szkolnego na Posiedzeniu Rady

Pedagogicznej, prowadzenie remanentów, opracowanie sprawozdań .

 

4. Działania związane z funkcjonowaniem Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka”

 • organizacja walnych zgromadzeń,

 • spotkań z radą zarządczą i nadzorczą Spółdzielni,

 • przeszkolenie nowych uczniów do pracy w Spółdzielni

 • przygotowywanie rękodzieł na akcje charytatywne,

 • zakupy towarów,

 • prowadzenie księgi rachunkowej,

 • kontrola jakości pracy sprzedających,

 • inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie Spółdzielni

Uczniowskiej „Pszczółka”

Monika Kaczmarek, Iwona Rogozińska

STATUT

REGULAMIN

bottom of page