Samorząd Uczniowski


„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał. Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności. To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości.”
                                                                                                                 
Janusz Korczak (1878–1942), pedagog, pisarz

Samorząd Uczniowski SP

basia su_edited.jpg

Barbara Szymanowska

Przewodnicząca

Z-ca przewodniczącej SU - Sebastian Jaskulski_003.JPG

Sebastian Jaskulski

Zastępca Przewodniczącej

Sekretarz SU - Sandra Sobierajska.JPG

Sandra Sobierajska

Sekretarz

REGULAMIN SU

Samorząd Uczniowski SPP

REGULAMIN SU

20211007_115007.jpg