top of page

"Najważniejsza podróż"

W dniach 16 - 17 grudnia 2021 r. młodzież klas VIII Szkoły Podstawowej, I Technikum Ekonomicznego i I Szkoły Branżowej miała możliwość wzięcia udziału w wyjątkowych zajęciach profilaktycznych ,,Archipelag skarbów" przygotowanych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Treść programu stanowi ogromne wsparcie zarówno dla wychowawczej jak i profilaktycznej funkcji szkoły. Celem programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemowym młodzieży, takim jak: przemoc rówieśnicza, korzystanie z alkoholu i narkotyków, myśli samobójcze, oglądanie pornografii. Jednym z jego głównych zadań jest motywowanie młodzieży do zdrowego stylu życia oraz umocnienie autorytetu rodziców i wychowawców. Program uczy mądrego i zdrowego stylu życia. W trakcie bardzo ciekawych zajęć uczniowie stali się poszukiwaczami skarbu - szczęścia, trwałej miłości i realizacji własnych pasji. Terapeuci wskazywali w jaki sposób można radzić sobie ze złością i gniewem a także zachęcali do zachowań asertywnych, czyli jak przeciwstawiać się negatywnej presji rówieśników. Uczniowie ocenili program pozytywnie i aktywnie w nim uczestniczyli.

125 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page