top of page

Działania profilaktyczne

Odpowiadając na indywidualne potrzeby uczniów i rodziców, w Zespole Szkół w Przemęcie w roku szkolnym 2023/2024 podejmuje się działania profilaktyczne mające na celu wyprzedzić możliwe, niepożądane sytuacje, dotyczące różnych obszarów profilaktyki uniwersalnej. Pęd życia, wiele kryzysów, których obecnie doświadczają rodziny, poczucie osamotnienia, zła kondycja psychiczna – to tylko niektóre z trudności, z jakimi borykają się dzieci,  młodzież i rodzice. W dzisiejszych czasach uzależnienia lubiąsię krzyżować. Dlatego tak ważne, aby działać na różnych obszarach profilaktyki.

W ramach projektu "Gmina Przemęt przeciw przemocy" odbyły się warsztaty profilaktyczno-muzyczne dla wszystkich uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz uczniówkl. VI, VII i VIII. Do akcji profilaktycznych włączyli się również strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wolsztynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemęcie, którzy przypomnieli uczniom podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej pozwoliła na zdobycie umiejętności, które mogą być przydatne przez całe życie i promują odpowiedzialność społeczną już od najmłodszych lat. Wzięliśmy udział w akcji „Bezpieczne ferie 2024” przygotowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie. Dzięki niej mogliśmy dowiedzieć się, jakie zagrożenia czyhają na młodych podczas zimowych zabaw na lodzie. Pokaz był praktyczną lekcją będącą okazją do uświadomienia sobie, jak ważne jest bezpieczeństwo. Spotkania z uczniami i młodzieżą uświetnili swoją obecnością: Wójt Gminy Przemęt – p. Janusz Frąckowiak, Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie – mł. insp. Katarzyna Sobczak-Kukawa, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie – kpt. Damian Glapiak.

Klasy III, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz wszyscy uczniowie Technikum Ekonomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia mieli okazję uczestniczyć w programach profilaktycznych i rekomendowanych w formie warsztatów: "Wspólne Kroki w Cyberświecie”, "Unplugged”, "Debata".  Programy te poruszały   tematy takie jak: przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci, umiejętność komunikowania swoich emocji, umiejętność asertywnej obrony swoich racji, umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji. Były również związane z hejtem, cyberprzemocą, przemocą i agresją, uzależnieniami, profilaktyką zdrowia psychicznego. Przedstawiciel z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnieńi Przemocy w Poznaniu spotkał się z rodzicami dzieci z klas I - IV oraz wszystkimi nauczycielami Szkoły Podstawowej. Omówiono zagadnienia związane ze współczesnymi zmianami cywilizacyjnymi i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci (a także całych rodzin), czynniki ryzyka i czynniki chroniące dotyczące przemocy, agresji i uzależnień (w tym behawioralnych), konsekwencje prawne, społeczne i emocjonalne przemocy i uzależnień, ważne zasady postępowania przy reagowaniu na przypadki przemocy lub uzależnienia pojawiające się w szkole oraz przykłady pytań i ćwiczeń pomagających wzmacniać więź z dzieckiem/uczniem. Wszystkie zajęcia w całości zostały sfinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie.

Podejmowane akcje profilaktyczne uświetniło również spotkanie z funkcjonariuszem policji z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, z asp. Katarzyną Kucharczak z Zespołu ds. Nieletnich i Małoletnich. Przeznaczone było dla uczniów klasy II a BS, II b BS i III BS. Miało ono charakter prewencyjny (profilaktyczno-edukacyjny). Przeprowadzona prelekcja uświadomiła uczniom konsekwencje karne, grożące za naruszenie norm prawnych.

Tematykę promującą postawy ekologiczne, sposoby dbania o środowisko, promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktykę uzależnień zaproponowano uczniom kl.  I- VI w niezwykle zabawnym i pouczającym przedstawieniu „Gang Śmieciaków”. Dzieci dowiedziały się, że problem dbania o środowisko jest bardzo istotny oraz, że jeden człowiek może mieć wpływ na zmiany, że poprawienie codziennych nawyków w jednym domu zmniejszy globalne niszczenia środowiska. Bohaterowie spektaklu zasygnalizowali również,że alkohol, nikotyna czy napoje energetyczne to samo zło.

W działania edukacyjne dla uczniów i rodziców zaangażowano pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Wolsztyna. Poprzez zajęcia integracyjne z młodzieżą udzielili praktycznych wskazówek, jak rozwiązywać konflikty. Podczas prelekcji z rodzicami skupili się na temacie pomocy w kryzysie psychologicznymdla nastolatków.

W naszej placówce odbyły się obchody ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”, w które zaangażowali się uczniowie, miejscowa firma OXYNET  oraz nauczyciele. W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie technologii odchody DBI są niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście edukacji i świadomości wśród uczniów. To idealna okazja, aby podkreślić znaczenie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnych dla naszych uczniów wydarzeń.

 

 












97 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page