top of page
Pollack_edited.jpg

Losy Absolwentów

"Trzeba koniecznie pamiętać, skąd się wyszło"

                                                                                                                     Cyprian Kamil Norwid

Przez wiele lat Zespół Szkół w Przemęcie ukończyły rzesze absolwentów, dziś ludzi dorosłych, którzy sukces życiowy i pozycję społeczną osiągnęli dzięki swojej pracy, zaangażowaniu, nauce i współpracy z nauczycielami i wychowawcami. Od wielu lat pracownicy naszej szkoły budują pozytywne relacje  z absolwentami w momencie, gdy są oni jeszcze uczniami. Jesteśmy dumni, że nasi Absolwenci odnoszą sukcesy na wielu płaszczyznach zawodowych, w wielu dziedzinach naukowych i sportowych. Cieszymy się wszyscy i odczuwamy ogromne uznanie, kiedy absolwenci po latach wracają do murów naszej szkoły, wspominają z uśmiechem szkolne lata i doceniają ze szczerym sentymentem...

Lumii_20220218_133855661.jpg

Kl. I , rok szkolny 1973/1974, wych. Jadwiga Szczepańska

Absolwenci z sukcesami

Foto_19.jpg

Janusz Frąckowiak

WÓJT GMINY PRZEMĘT

Absolwent Szkoły Podstawowej w Przemęcie.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : studia magisterskie – Wydział Nauk Społecznych, kierunek politologia - administracja europejska.  Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie,  kierunek zarządzanie i marketing.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1989-1993 – pracownik Urzędu Gminy w Przemęcie na stanowisku ds. kadr, młodzieży, kultury fizycznej i turystyki.

W latach 1994-1995 - pracownik MOSiR w Lesznie.

W latach 2000-2005  - Bank Spółdzielczy we Wschowie/ oddział Przemęt.

W latach 2005-2014 - Inspektor ds. oświaty i turystyki w Urzędzie Gminy w Przemęcie.

2010-2014 - Radny i członek Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego.

2014-2018 - Starosta Wolsztyński.

od 2018 - Wójt Gminy Przemęt.

Wyróżnienia i odznaczenia:

  • Krzyż Zasługi

  • Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  • Medal Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

  • Brązowy Medal NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego

  • Odznaczenie za zasługi dla związku KRPiBWP

  • Odznaka Pamiątkowa 5 lubuskiego Pułku Artylerii

  • Wyróżnienia w plebiscycie " Głosu Wielkopolskiego 2018 i 2020.
     

Hobby, zainteresowania: turystyka rowerowa, spływy kajakowe, oraz historia.

Żona Wiesława, córka Natalia, syn Mateusz, wnuczka Nadia i Pola.

Waldemar Kalitka

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Absolwent Szkoły Podstawowej w Przemęcie.

Absolwent Politechniki Poznańskiej: studia inżynierskie – wydział elektryczny: kierunek informatyka, studia magisterskie – wydział informatyki i zarządzania: kierunek zarządzanie i marketing.

Przebieg pracy zawodowej: w latach 2000 – 2016 nauczyciel informatyki i przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  i Zespole Szkół  w Przemęcie.    W latach 2013 – 2016 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie.

2016 – 2018 kierownik wydziału oświaty, kultury, sportu i promocji w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.

Od roku 2018  Zastępca Wójta Gminy Przemęt.

Hobby, zainteresowania: turystyka rowerowa, siatkówka plażowa, wędkarstwo, PR          i reklama użytkowa, projektowanie zieleni i wnętrz.

Żona Joanna, córki Izabela i Anna.

Foto_01mj.jpg
Prof. dr hab. Zieliński Bogusław.JPG

prof. zw. dr hab. Bogusław Zieliński

Slawista południowy, specjalista w zakresie problematyki etnokulturowej Słowian, historii idei oraz kulturoznawstwa słowiańskiego.

Absolwent Szkoły Podstawowej  w Przemęcie.

    Profesor tytularny związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Absolwent studiów polonistycznych (1975) i socjologicznych (1976) na UAM. Doktoryzował się w 1984, habilitował w 1998 roku. Był lektorem języka polskiego w Uniwersytecie Belgradzkim (1977-1980). Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2008 – 2019, a uprzednio kierownik Katedry (1999-2008). Odbył staże naukowe w USA i wielokrotnie w dawnej Jugosławii.

    Działalność naukowa i organizacyjna prof. B. Zielińskiego przyczyniła się do powstania poznańskiej szkoły slawistycznej, podejmującej liczne inicjatywy naukowe i realizującej dialog międzykulturowy w zróżnicowanej przestrzeni Półwyspu Bałkańskiego. Domeną zainteresowań badaczy związanych z poznańską szkołą slawistyczną jest funkcjonowanie i wzajemne relacje pomiędzy czteroma slaviami: Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica, a także transformacje, aktualizacje i redefinicje południowosłowiańskich autowizerunków kulturowych i semantyka kluczowych idei etnokulturowych, uwzględniając relacje wobec południowosłowiańskiego otoczenia, Europy Środkowej i Europy Zachodniej. Obecnie zainteresowania naukowe prof. B. Zielińskiego zwrócone są ku geografii kulturowej, głównie na problemy transformacji i rewaloryzacji kręgów kulturowych, geopolityki i badań zorientowanych na terytorialny aspekt przemian tożsamości kulturowej krajów słowiańskich.

Autor ponad stu pięćdziesięciu artykułów, studiów i recenzji, a ponadto redaktor 32 tomów zbiorowych. Promotor 10 rozpraw doktorskich i około 180 prac magisterskich. Przewodniczący Komisji Komparatystyki Literackiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w kadencji (2008-2013) oraz (2014-2018). Członek licznych towarzystw naukowych oraz redaktor zagraniczny dziesięciu czasopism, np. w Belgradzie, Płowdiwie, Skopje, Sarajewie, Zagrzebiu.

Rafał Napierała

INŻYNIER ŚRODOWISKA

Absolwent Szkoły Podstawowej w Przemęcie - rocznik 1986.

Kontynuował naukę w Technikum Melioracji Wodnych w Powodowie.
W 1996 roku ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu na wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska. Od 20 lat mieszka w Suchym Lesie koło Poznania. Od 25 lat pracuje w firmach specjalizujących się w budownictwie z zakresu inżynierii środowiska. Jego praca jako inżyniera polega na nadzorowaniu robót. Uczestniczył między innymi w budowie gazociągu Szczecin - Świnoujście, remoncie stopnia wodnego we Włocławku, budowie kolektora prawobrzeżnego
w Poznaniu i wielu innych.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci. Miłośnik biegania, jazdy rowerem
i bowlingu.

received_2145624675613905.jpeg.jpg
Resized_received_1106536240112577.jpeg.jpg

Andrzej Napierała

KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ

Absolwent Szkoły Podstawowej  w Przemęcie - rocznik 1988.

Kontynuował naukę w Technikum Melioracji Wodnych w Powodowie. W 1997 roku rozpoczął służbę wojskową. W listopadzie 2021 po niecałych 25 latach wzorowej służby wojskowej pełnionej w Garnizonie Leszno ( 19 sot, 69 lplot, 19 sog) zakończył zawodową służbę wojskową w stopniu młodszego chorążego na stanowisku Kierownik Kancelarii Tajnej. Współzałożyciel Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Garnizonu Leszno, promuje honorowe krwiodawstwo wśród żołnierzy i ich rodzin pełniąc funkcję sekretarza klubu. Odznaczony przez Ministra Zdrowia medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Prywatnie mąż i ojciec. Miłośnik biegania, jazdy rowerem, pływania i wędkarstwa. Miłośnik zwierząt.

Katarzyna Sobierajska

SPORTOWIEC

Absolwentka Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Przemęcie.

Po zakończeniu nauki w gimnazjum kontynuowała swoją przygodę z Judo w AZS UW w Warszawie, gdzie uczęszczała również do liceum , a następnie rozpoczęła studia. Tam jej kariera sportowa nabrała rozpędu. Zaczęła zdobywać pierwsze medale Mistrzostw Polski, Pucharów Europy Juniorów Młodszych, Juniorów, Mistrzostw Europy. W roku 2021 wróciła do rodzimego klubu UKS Pohl Judo Przemęt pod skrzydła trenera Damiana Lisiewicza, z którym chce zawalczyć o największe z możliwych osiągnięć w życiu każdego sportowca Medal Igrzysk Olimpijskich. Po powrocie do Przemętu Kasia osiągnęła niebywałe sukcesy:

-Brązowy Medal Mistrzostw Świata Juniorów – OLBIA(Włochy)

-Brązowy Medal Grand Prix Seniorów – ZAGRZEB (Chorwacja)

-Brązowy Medal Pucharu Europy Juniorów –SARAJEWO( Bośnia i Hercegowina)

-Złoty Medal Mistrzostw Polski Juniorów –WARSZAWA.

katarzyna-sobierajska.jpg
PUCHAR POLSKI W SUCHYM LESIE KASIA SOBIERAJSKA.jpg

Damian Lisiewicz

SPORTOWIEC, TRENER JUDO

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie. Damian Lisiewicz po ukończeniu szkoły podstawowej  i zakończeniu kariery sportowej Judo z osiągnięciami w postaci medali Mistrzostw Polski, Pucharów Polski wrócił do tej dyscypliny po 11 latach w roli trenera. W 2012 r powołał do życia działający w naszej szkole Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo Przemęt z zawodnikami, którzy sięgają po najwyższe laury. Spod jego ręki wyszli medaliści Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, Pucharów Europy, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Aktualnie Damian Lisiewicz przygotowuje utalentowaną i wybitnie pracowitą zawodniczkę Kasię Sobierajską do walki o Medal Igrzysk Olimpijskich.

Izabela Jęśkowiak

FARMACEUTA, BIOTECHNOLOG

Absolwentka Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Przemęcie.

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lesznie. W roku  2010 ukończyła studia I stopnia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2010 rozpoczęła równocześnie studia dwóch kierunkach - Biotechnologia medycznaII stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Farmacja na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2013 r. obroniła pracę magisterską na kierunku Biotechnologia medyczna pt. Ocena ryzyka wystąpienia wybranych chorób układu pokarmowego w oparciu o badanie metodą PCR polimorfizmu P-glikoproteiny oraz promotora regionu 5 interleukiny 4. W trakcie studiów była członkiem studenckich kół naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu takich jak Studenckie Koło Naukowe Farmakoekonomiki, Studenckie Koło Naukowe Chemii leków oraz Studenckie Koło Naukowe Farmakologii klinicznej. W 2015 roku obroniła pracę magisterską na kierunku Farmacja pt. Badanie reaktywności amidu kwasu 5- amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego, a w roku 2016 po ukończeniu półrocznego stażu w aptece otwartej oraz złożeniu ślubowania w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej otrzymała prawo wykonywania zawodu farmaceuty i od tego momentu do dzisiaj aktywnie pracuje w tym zawodzie. W 2016 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prace badawczą realizowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego. W trakcie studiów doktoranckich aktywnie zajmowała się popularyzacją nauki przez udział w organizacji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz współorganizacji konferencji krajowych. W październiku 2020 r rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a w październiku 2021 r awansowała na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej. Obecnie w pracy badawczej zajmuje się tematyką chorób nowotworowych skóry i poszukiwaniem substancji o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej. Prowadzi zajęcia z Farmakologii z farmakodynamiką. Aktualnie jest współautorem 9 prac oryginalnych i 3 prac poglądowych.

Jęśkowiak Iza.jpg
Roman Zieliński.png

prof. zw. dr hab. inż.  Roman Zieliński

GENETYK, BIOLOG EWOLUCYJNY

Absolwent Szkoły Podstawowej  w Przemęcie.

"Ukończyłem Szkołę Podstawową w Przemęcie w 1966 r.  Kolejne etapy mojej edukacji to: Technikum Rolnicze w Powodowie, studia w Poznaniu, w tym biologiczne na UAM i rolnicze w AR, doktorat, habilitacja i tytuł profesora z zakresu genetyki, nauki biologiczne, na UAM. Pracowałem na UAM, US w Szczecinie – gdzie byłem Prorektorem ds. Kształcenia, na UWM w Olsztynie,  a obecnie kształcę studentów na Wydziale Medycznym czwartego już Uniwersytetu.

Byłem organizatorem i kierownikiem Katedry Genetyki na US i UWM. W swojej pracy wykorzystywałem kilkadziesiąt gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadzałem do analiz genetyczno-populacyjnych nowoczesne metody molekularne. Od wielu lat zajmuję się rolą ruchomych elementów genetycznych w ewolucji genomów.

Realizowałem wiele projektów międzynarodowych w ramach Programów Ramowych UE i współpracowałem z ponad 40 partnerami zagranicznymi.

Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia e-Gene Tatry oraz inicjatywy naukowej Centre for Evolution, Genomics and Biomathematics, w ramach której prowadzę pro publico bono,  działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską.

Jestem członkiem stowarzyszenia „w Kręgu”, które w swojej działalności nawiązuje do naszych słowiańskich korzeni i przybliża szerszej publiczności wiedzę o naszych przodkach."

„Nauka polega na podważaniu wszystkiego co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da” (prof. Tadeusz Kotarbiński).

„Świat jest piękny, a dobro zawsze jest możliwe” (Milena Topór).

Zuzanna Szczepaniak

PRAWNIK, APLIKANTKA ADWOKACKA

Absolwentka Technikum Ekonomicznego  w Przemęcie -  rocznik 2010-2014.

Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oraz Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Ukończyła studia prawnicze w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego. Jest również absolwentką kierunku prawo w biznesie ze specjalizacją prawo i finanse. Podczas studiów zdobywała doświadczenie prawno-biznesowe pracując w korporacjach bankowych i leasingowych. Podczas aplikacji adwokackiej doświadczenie zawodowe zdobywa w kancelariach adwokackich specjalizujących się w obsłudze prawnej klientów indywidualnych i korporacyjnych, a także w sądzie okręgowym i prokuraturze. W zakresie swoich prawniczych zainteresowań specjalizuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa transportowego. Podczas codziennej praktyki uczestniczy w procesach sądowych, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Młodszym kolegom życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i mądrze wytyczonych celów, a przy tym szczypty odwagi. Nie bójcie się nowych wyzwań oraz tego co nowe, nawet gdyby była to idea odmienna od dotychczasowej drogi. Nowy zawód, nowy język, nowa pasja … nigdy nie jest za późno na naukę!

szczepaniak zuzanna lg (3) rb 121 (1).jpg
Roma Kurnicka.png

Roma Kurnicka

mgr inżynier TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Przemęcie.

I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, profil biologiczno-chemiczny.

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, studia I stopnia, Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa.

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, studia II stopnia, Specjalność: Inżynieria bioprocesów i biomateriałów.

Politechnika Poznańska, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Studia Podyplomowe „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce”, specjalność Lean SIX SIGMA

Certyfikowany audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością

Obecnie pełniąca obowiązki Lidera Obszaru Jakości w firmie farmaceutycznej Delpharm w Poznaniu  (producent leków).

eLA pRZEWOŹNA.jpg

Elżbieta Przewoźna

OLIGOFRENOPEDAGOG, ANIMATOR

Absolwentka Technikum Ekonomicznego w Przemęcie.

" Mówią o mnie "Nauczyciel z powołania, animator z pasji" i ja się z tym zgadzam w 100%. Moją wielką pasją są dzieci, uwielbiam kreować zabawy zarówno w szkole jako nauczyciel jak i podczas animacji. Od ponad 6 lat jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiem, oraz nauczycielem świetlicy w Szkole Podstawowej w Dłużynie. Uczę również Edukacji dla bezpieczeństwa w klasach ósmych w Szkole Podstawowej
w Dłużynie oraz w SP w Bukówcu Górnym. Ukończyłam studia magisterskie w WSZiB
w Poznaniu na kierunku Psychologia zarządzania, podyplomowe studia na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Przyroda dla nauczycieli, Edukacja dla bezpieczeństwa, a od 2019 roku prowadzę firmę AnimaKids zajmującą się animacją dziecięcą. Na chwilę obecną zatrudniam 15 pracowników w tym 10 profesjonalnych animatorów, resztę stanowią osoby do pomocy oraz obsługi sprzętu. Moim ogromnym sukcesem jest nagroda, jaką
w ubiegłym roku otrzymała moja firma i zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie "Orły branży dziecięcej powiatu leszczyńskiego."I tak od wielu miesięcy przeplatam pracę w szkole z działaniami w branży animacyjnej. Uwielbiam wychodzić poza schematy i nie bać się nowych rozwiązań. Moim główny celem jest stworzenie zespołu animatorów, którzy będą zarażać dzieci uśmiechem, a ich priorytetem będzie uwalnianie kreatywności, która nie ma granic! Wierzę, że takie podejście zagwarantuje mi dalszy sukces.

Klaudia Karwatka

FILOLOG HISZPAŃSKI

Absolwentka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.

" Po ukończeniu Gimnazjum w Przemęcie uczęszczałam do I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie o profilu humanistyczno- prawnym. Jako drugi język wybrałam język hiszpański, w którym się zakochałam i ta miłość trwa do dziś. Po maturze, rozpoczęłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie wybierając filologię hiszpańską. Na drugim roku studiów wyjechałam  do Hiszpanii w celu odbycia praktyk w ramach programu Erazmus +. 
Po uzyskaniu tytułu licencjata rozpoczęłam pracę jako nauczyciel języka hiszpańskiego w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, w tym samym czasie robiłam studia magisterskie. Tytuł magistra zdobyłam na Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.
Nauka języka hiszpańskiego i tradycje krajów hiszpańskojęzycznych to moja pasja, dlatego staram się przekazywać wiedzę najlepiej jak potrafię ".

KLAUDIA KARWATKA.png
kubala.png

Weronika Kubala

DZIENNIKARZ
 

Absolwentka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.

" Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, rozpoczęłam naukę w II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie, w klasie o profilu humanistyczno - społecznym. Po zdaniu matury w 2013 roku podjęłam studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek jaki wybrałam to Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, ze specjalizacją Dziennikarstwo. Studia trwały 3 lata, podczas których brałam udział w licznych stażach, szkoleniach - m.in. w Akademii Telewizyjnej w Warszawie, a także byłam członkiem telewizji studenckiej, której odcinki transmitowane były na antenie TVP 3 Poznań. Po obronie licencjatu w 2016 roku podjęłam studia magisterskie na tym samym kierunku, ze specjalizacją Zarządzanie Komunikacja w Biznesie. Podczas drugiego roku tychże studiów naukę kontynuowałam w Portugalii. W ramach programu Erasmus+ uczyłam się na Universidade do Porto na kierunku Communication Science. Prace magisterską obroniłam w 2018 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w agencji reklamowej w Poznaniu, gdzie jestem odpowiedzialna za montaż filmów promocyjnych, fabularnych oraz szkoleniowych.

Katarzyna Szyszka

FILOLOG POLSKI, NAUCZYCIEL

Absolwentka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM specjalizacji nauczycielskiej i kultura mediów cyfrowych. Od ponad 10 lat nauczycielka w poznańskiej szkole sportowej. Pracując z dziećmi i młodzieżą, założyła szkolne koło „POPkulturalne rozmowy...”, by śledzić zachodzące wokół zmiany w dziedzinie języka, mediów i sztuki. Nie opuszcza ze swoimi uczniami żadnej premiery w poznańskich teatrach. Współpracując ze swoim ukochanym wydziałem, pokazuje swoim uczniom poważne oblicze humanistyki, a studentom, jak ciekawie i efektywnie uczyć młodych ludzi. Założycielka edukacyjnego bloga www.lubimyuczyc.pl, na którym dzieli się pomysłami na niestandardowe podejście do edukacji. Nauczanie to jej pasja i zawód. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli, publikuje artykuły w czasopismach branżowych. Oprócz nauczania do jej zawodowych obowiązków należy promocja i kontakt z mediami, co również sprawia jej satysfakcję.

zdjęcie K. Szyszka.jpg
Michalina Cieślewicz.png

Michalina Cieślewicz

PROJEKTANT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Absolwentka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.
Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w klasie dwujęzycznej o profilu matematyczno- fizycznym.           W 2012 roku podjęła studia na Politechnice Poznańskiej, na kierunku Budownictwo. Po uzyskaniu tytułu inżyniera budownictwa w 2015 roku rozpoczęła studia magisterskie na tym samym kierunku o specjalizacji konstrukcje budowlane. Podczas studiów odbywała liczne staże m.in. przy budowie obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 w firmie Budimex SA; praktyka przy budowie obiektu mieszkalno-usługowego w Poznaniu, budowanego przez firmę Jakon.
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w biurze projektowym w Poznaniu na stanowisku asystent projektanta konstrukcji. Brała udział przy projektowaniu obiektów mieszkaniowych oraz biurowych w Poznaniu, Łodzi czy Gdańsku.
W 2021 roku zdała egzamin państwowy na uprawnienia budowlane, dzięki któremu może wykonywać samodzielną funkcję projektanta konstrukcji budowlanych. Obecnie pracuje w biurze projektowym na stanowisku młodszy projektant konstrukcji, gdzie jest odpowiedzialna za koordynację międzybranżową oraz obliczenia konstrukcji budowlanych.

Joanna Staniszczak

KOSMETOLOG, WIZAŻYSTKA

Absolwentka Technikum Ekonomicznego w Przemęcie.
 

2006-2009 licencjat pedagogika, specjalizacja: doradztwo zawodowe,
2009-2011 studia magisterskie, pedagogika specjalizacja: doradztwo zawodowe
Jednocześnie ze studiami pedagogicznymi rozpoczęła licencjat na kierunku kosmetologia,  jednocześnie o dwóch specjalizacjach: kosmetologia stosowana, wizaż stylizacja i charakteryzacja.
2018 ukończenie szkoły dla wizażystów proAcademy we Wrocławiu
Ukończyła kurs z zarządzania zespołem Fortitudo. Obecnie prowadzi 4 salony kosmetyczne, w tym jeden kosmetyczno-fryzjerski, gdzie od roku rozwija swoją nową pasję -  fryzjerstwo,  zatrudniając przy tym 8 pracowników.
Założenie marki Glam Nails - profesjonalne produkty do manicure hybrydowego oraz żelowego.
3 lata wykładowca w szkołach zaocznych kosmetycznych oraz fryzjerskich.

JOANNA STANISZCZAK.png
pRZEMYSŁAW JAKUBOWSKI.png

Przemysław Jakubowski

RESTAURATOR

Absolwent Gimnazjum w Przemęcie - rocznik 2007.

Naukę kontynuował w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. W 2010 roku zdał maturę, przeprowadził się do Poznania, w którym mieszka do dziś. Rozpoczął studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Po ukończeniu licencjatu, studia magisterskie kontynuował zarówno na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jak i w Wielkiej Brytanii na Nottingham Trent University. Zdobył tytuł Magistra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz tytuł Master of International Business Management na uczelni w Nottingham.
Po studiach rozpoczął pracę w Banku Santander w Zespole Rozwoju Bankowości Mobilnej i Internetowej, po czym rozpoczął własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej.

" ...Udało mi się wykorzystać w pracy moje zamiłowanie do podróżowania i poznawania świata i z tego zamiłowania postanowiłem otworzyć własną restaurację z kuchnią grecką. W przyszłości planuję zwiedzić możliwie największą część świata, a ulubione kierunki przybliżyć Polakom w postaci restauracji serwujących dania różnych jego zakątków..."

s.Małgorzata Rezler

URSZULANKA

Absolwentka Szkoły Podstawowej  w Przemęcie - rocznik 1978.
Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę 
w Zasadniczej Szkole Zawodowej , o profilu gastronomicznym w Lesznie, a następnie  Technikum Chemiczno- Spożywcze w Poznaniu. Po zdaniu matury w 1985 r. rozeznając i  odpowiadając na Boże wezwanie do wyłącznej służby Panu Bogu w Kościele, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach. W okresie początkowej formacji ukończyłam III - stopniowy Kurs Katechetyczny, a w 2008 r. w Warszawie Studium Duchowości Chrześcijańskiej . Aktualnie od 2013 r. żyje i pracuje  realizując swe urszulańskie powołanie we wspólnocie w Łodzi. Głównym charyzmatem Zgromadzenia jest praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, a także pomoc najbardziej potrzebującym.
 

" Po 37- latach życia w szczególnej bliskości Jezusowego Serca, w szaro urszulańskim powołaniu jestem szczęśliwa i wdzięczna za dar Bożego wybrania z rodzinnej przemęckiej ziemi. Tak po krótce pragnę podzielić się historią mej edukacji nie tyle "naukowej", ile permanentnej formacji jaką jest życie, a przede wszystkim nie zawsze udolną odpowiedzią na bliskość  JEDYNEGO REŻYSERA ludzkich losów."

Pozdrawiam serdecznie w modlitewnej pamięci

 s. Małgorzata od Maryi Matki Kościoła

        urszulanka SJK

s. Małgorzata.png
KONRAD JAKUBOWSKI.png

Konrad Jakubowski

KIEROWNIK HANDLOWY

Absolwent Szkoły Podstawowej  w Przemęcie - rocznik 2000.
Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w  w Liceum Ogólnokształcącym we Włoszakowicach i Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Po ukończeniu edukacji odnalazł swoją pasję w postaci handlu w branży motoryzacyjnej. Zaczynał od pracy na stanowisku Przedstawiciela Handlowego w lokalnej hurtowni motoryzacyjnej (RODON Leszno), później handlowiec i awans na koordynatora w jednej z największych hurtowni w Europie (Inter Cars SA). Następnie pracował na stanowisku dyrektora regionu w Szwedzkiej firmie produkującej opony ciężarowe (COLMEC), skąd trafił do kolejnego giganta na rynku europejskiej motoryzacji na stanowisko kierownika handlowego (Auto Partner SA), gdzie pracuje do dziś.

jacek Toś.png

ks. Jacek Toś

Ks. Jacek Toś (ur. w 1965 r.) pochodzący z Perkowa jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Przemęcie, którą ukończył w 1980 r. Następnie uczęszczał w latach 1980-1984 do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Lesznie o profilu humanistycznym.

Po zdaniu matury idąc za głosem powołania wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W czasie wakacji oprowadzał turystów po przemęckiej farze. W 1989 r. obronił pracę magisterską „ Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie”. Po przyjęciu święceń kapłańskich 24 maja 1990 r. rozpoczął pracę jako wikariusz w Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie. W latach 1992-1997 pracował w Parafii św. Mikołaja w Mosinie, potem w Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Obrzycku (1997-2002) a następnie w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. (2002-2003) oraz w Parafii św. Brata Alberta w Koziegłowach (2003-2005). 1 sierpnia 2005 został proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie nad Wartą i pełnił posługę duszpasterską do 9 maja 2017 r. Od 10 maja 2017 r. jest proboszczem Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Żytowiecku. Od dzieciństwa przejawiał zainteresowania do malarstwa, rzeźby, muzyki, przyrody, historii i gotowania. Być może jego życie potoczyłoby się inaczej ale i tak obok pracy duszpasterskiej, nauki religii w szkole (do 2011 r.), innych zajęć kapłańskich, remontów kościołów w Dębnie i Żytowiecku, swój wolny czas poświęca swoim pasjom. W 2003 r. wziął udział w filmie poświęconym księżom pasjonatom oraz o kościele w Przemęcie. Uczestniczył w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim w Czeszewie. Pomagał w Dębnie w projekcie „Podróże z Panem Tadeuszem”. W 2018 r. miał wykład o cystersach w Przemęcie z okazji 600-lecia przybycia zakonników do Przemętu. Maluje głównie pejzaże Wielkopolski. Jednak obecną jego największą pasją jest pisanie ikon metodą tradycyjną tempery jajowej. Jak przyznaje praca nad ikoną uczy pokory i cierpliwości. Miał wernisaże w Nowym Mieście nad Wartą i w Jarocinie, podczas których przybliżał tajniki pisania ikon.

Sam wspomina: „Kiedy byłem dzieckiem, pytano mnie, kim chciałbym zostać w przyszłości? A moje dziecięce serce było tak zachłanne i mówiłem, że chcę wykonywać trzy zawody. Po pierwsze – chcę być księdzem, po drugie – nauczycielem i po trzecie – artysta malarzem. To dziecięce marzenie spełniło się. Sprawuję sakramenty święte, do południa uczyłem religii w szkole a w wolnych chwilach poświęcam się swojej pasji – sztuce, malarstwu”.

Ks. Jacek Toś jest wdzięczny wszystkim nauczycielom i wychowawcom, którzy stanęli na jego drodze i pomogli odkryć mu sztukę, ukochanie historii, lokalną tradycję i piękno przyrody.

Karolina Knop

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Przemęcie. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Ekonomii kierunek Turystyka oraz Studia Magisterskie w kierunku nauk o Unii Europejskiej - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny). W trakcie trwania studiów magisterskich pracowała w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu.  W okresie studiów ukończyła 6-cio miesięczny kurs języka włoskiego. W 2003 r. wyjechała do Anglii, do Londynu w celu podszkolenia znajomości języka angielskiego. Pozostała tam około roku pracując jako kelnerka, barmanka, manager pubu. W 2004 r. wyjechała do Włoch, do Mediolanu. Tam po krótkim okresie pracy jako asystentka biura w drukarni cyfrowe otrzymała etat jako Kierownik Pociągu w Trenitalia Spa.  W 2005 r. wyszła za mąż za Włocha, w 2009 r. urodziła córkę. Mieszkała we Włoszech do 2011 r. i  podjęła decyzję o powrocie z córką do Polski. Od styczniu 2012 r.  pracowała w Alvo sp. Zoo. Sp.k. w Śmiglu. Byłam na stanowisku Managera ds. Handlu Południowo-Wschodniej. Dzięki tej posadzie mogła wiele podróżować po tej właśnie części świata służbowo. Odwiedziła między innymi Australię, Dubaj, Tajlandię, Filipiny, Singapur. Od 2016 r.  prowadzi kursy językowe w easyLINGUA w Przemęcie. Mieszka z córką w Buczu w małym domku, którego sama zaprojektowała.

KNOP.png
damian groszkowiak.jpg

Damian Gorszkowiak

PRZEDSIĘBIORCA

Absolwent Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przemęcie. 
Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wolsztynie. Od zawsze interesował się elektrycznością, co miało wpływ na wybór kierunków studiów – Elektrotechnika na Politechnice Poznańskiej w latach 2005 - 2010. Po ukończeniu studiów pracował jako inżynier budowy w firmie PPHU Elprotech Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Ze względu na większe możliwości rozwoju w 2012 podjął pracę w firmie na PBE ELBUD Warszawa, w której pracował
9 lat jako kierownik budowy, a następnie kierownik projektu. Prowadził projekty
w Polsce oraz za granicą na łączną kwotę przewyższającą 100 mln złotych, m.in.:

2017 – 2020 PL: Budowa stacji 110 kV RS Garaszewo oraz siedmiu linii 110 kV napowietrznych i kablowych na terenie Aglomeracji poznańskiej

2016 – 2020 PL: Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz
z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe,

2016 – 2020 PL: Budowa linii 110 kV Pniewy – Nowy Tomyśl

2014 – 2015 UK: Modernizacja linii 132 kV AR / HA / EK /JK / AN’ Routes (Manweb, Cheshire)

Prace w PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. zakończył grudniu 2020 r. ze względu na dążenie do założenia własnej firmy. W tym samym miesiącu założył spółkę o nazwie Energoserve, która powstała przy współudziale Pana Romana Tasiemskiego.
W pierwszym roku działalności spółki zrealizowano m.in.:

1. Budowę linii kablowej 15 kV OP Tuchola – GPZ Tuchola

2. Budowę linii kablowej 15 kV OP Bajerze – GPZ Unisław

3. Budowę linii kablowej 110 kV ALUPLAST

Obecnie oprócz intensywnej pracy nad rozwojem spółki Energoserve, jest w trakcie zakładania kolejnej firmy - PROBUD Materiały Budowlane Sp. z o.o. – hurtowni
z materiałami budowlanymi, węglem opałem oraz paszą i nawozami przy współudziale Mirona Piosika.

Michał Knop

POLICJANT

Absolwent Szkoły Podstawowej w Przemęcie - rocznik 1993.
 

1993 – 1998 Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

1998 – 2000 Oddziały Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
z siedzibą w Piasecznie

2000 – 2022 Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Ukończył m.in. kurs podstawowy w Legionowie, kurs podoficerski dzielnicowych, kurs dyżurnych w Słupsku.

michał knop.png
CZAPLA.png

Adrian Czapla

PRZEDSIĘBIORCA

Absolwent Szkoły Podstawowej w Przemęcie - rocznik 1997.

1997 - 2002 Zespół Szkół Technicznych w Lesznie -

kierunek Technikum Samochodowe (zawód technik mechanik specjalność naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych)

2002 - 2003 Policealna Szkoła dla Dorosłych w Kościanie - kierunek Policealne Studium Administracyjno-Prawne (specjalność kadry, płace, ubezpieczenia
i rachunkowość)

2003 - 2006 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego Dział Studiów i Doskonalenia Zawodowego w Lesznie kierunek Pedagogika społeczna (wykształcenie licencjat).

2007 do dnia dzisiejszego własna działalność Auto Handel.

Mariusz Czapla

PRZEDSIĘBIORCA, HANDLOWIEC

Absolwent Szkoły Podstawowej w Przemęcie.

Szkoła rolniczo-budowlana w Lesznie kierunek technik technologii żywienia ukończone maturą i egzaminem zawodowym.

PWSZ im. A. Komeńskiego w Lesznie kierunek pedagogika społeczna, praca socjalna ukończone licencjatem.

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie -

kierunek resocjalizacja ukończone tytułem magistra.

Od 11 lat prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się zakupem, naprawą i sprzedażą aut głównie na rynku niemieckim.

mariusz czzapla.png
karol nowak.jpg

Karol Nowak

Absolwent Szkoły Podstawowej w Przemęcie.

"...U mnie po zakończeniu szkoły nie działo się nic szczególnego. Z moim  porażeniem mózgowym  ciężko jest podjąć pracę zarobkową, więc cały czas siedziałem w domu, poza operacją 2014 roku. W czerwcu 2018 roku przenieśliśmy się do Leszna. W roku 2020 zacząłem uczęszczać na warsztaty terapii zajęciowej prowadzonej przez leszczyńskie stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Nasz dom nasz świat. Trafiłem tam dość przypadkiem i sama propozycja uczęszczania do takiej placówki mocno mnie zaskoczyła( wychodziłem z założenia że z moimi ograniczeniami manualnymi nie dam sobie rady). Jednak przyjąłem ofertę i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, iż był to strzał w dziesiątkę. Przede wszystkim wyszedłem do ludzi. Na samych warsztatach jest
7 pracowni, ja należę do pracowni multimedialno-poligraficznej, uczymy się tam obsługi programów komputerowych, aparatu fotograficznego, dbamy o warsztatowego FB, prowadzimy nawet swój własny sklep internetowy, w którym wystawiane są przedmioty przez inne pracownie. Ja jako jeden z naczelnych humanistów właśnie działam na tym polu, pomagam pisać posty, opisy na sklep oraz okolicznościowe felietony oraz wierszyki. Niedawno nauczyłem się prostej obróbki zdjęć, aby był lepszy efekt ekspozycyjny na sklepie. Plany naszej pracowni są bardzo ambitne, gdyż posiadamy także sprzęt do wyrobu spersonalizowanych koszulek kubków itp. Ale żeby nie było, nie samą pracą biurową żyję. Na przestrzeni tych 2 lat okresowo byłem też na pracowni rękodzielniczej, gdzie nauczyłem się wyrabiać produkty z gliny oraz krawiecko dziewiarskie,j gdzie nauczyłem się m.in. wyszywać załączę zdjęcia. Także to by było na tyle jeśli chodzi o moje dokonania od czasu zakończenia szkoły, bo pomimo tych prawie 10 lat mam w sobie dalej tą iskrę humanisty i dalej interesuję się wieloma dziedzinami..."

Z poważaniem

Karol Nowak

Agnieszka Walachowska

MAGISTER PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA

Walachowska Agnieszka.png

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Przemęcie.

"...Nazywam się Agnieszka Walachowska i jestem z Bucza. Od urodzenia mieszkałam w Przemęcie dlatego można powiedzieć, że całe życie upływa mi w naszej gminie. Jako mała dziewczynka biegałam po przemęckich ulicach i gąskach, grałam w klasy i skakałam w gumę. W tamtym czasie zaczęła się moja edukacja w przedszkolu w Przemęcie, potem w szkole podstawowej. Wiele z przyjaźni, które wtedy się zaczęły trwają do dnia dzisiejszego. W naszym domu rodzinnym zawsze ważna była praca (mieszkaliśmy przy ulicy Rzemieślniczej :) a to zobowiązuje) dlatego wiedziałam, że moja przyszłość związana będzie z rodzinną firmą, jednak postanowiłam swoich sił spróbować jako fryzjerka i po trzech latach nauki zdałam egzamin czeladniczy. Prawda jest jednak taka, że odpowiedzialność, pracowitość wyniesiona ze szkoły i domu sprawiły, że uczyłam się dalej. Zdałam maturę, skończyłam studia i od tamtego czasu wykorzystuję moje umiejętności w prowadzeniu rodzinnej firmy. Czasami nachodzi mnie taka refleksja jak los potrafi być przewrotny i z małej, nieśmiałej, nie rzucającej się w oczy dziewczynki, wyrasta dojrzała pewna siebie kobieta, która codziennie musi podejmować ważne decyzje. Poza pracą jestem również szczęśliwą żoną i mamą dwóch wspaniałych synów. Nieustannie rozwijam swoje pasje. Czego to ja już w życiu nie próbowałam? :) lubię biegać, jeździć na nartach, spacerować z moimi psami, a ostatnio zafascynowała mnie joga. Chciałabym powiedzieć wszystkich dziewczętom, parafrazując zdanie z jakiegoś starego filmu: jesteście mądre, jesteście ważne, jesteście piękne! Nic nie musicie, wszystko możecie! Świat należy do was!..."

Joanna Krause.png

Elżbieta Janik-Krause

EKONOMISTKA

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Przemęcie.

Absolwentka Politechniki Poznańskiej o kierunku e-commerce (Gospodarka Elektroniczna)

Ukończone studia podyplomowe:

- Politechnika Poznańska Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek Rachunkowość

- od 2009 roku posiadaczka certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Założycielka Kancelarii Rachunkowej Denarius sp. z o.o. w 2011 roku – spółka zajmuje się prowadzeniem księgowości dla małych i dużych podmiotów, oraz kadr i płac. W 2016 została otwarta kolejna Spółka, która zajmuje się obsługą księgowości dla Fundacji i Stowarzyszeń. W 2018 roku Kancelaria Rachunkowa Denarius została Laureatem Konkursu Orły Rachunkowości.

Dziś zespół Kancelarii Rachunkowej Denarius liczy 15 osób, obsługuje 200 podmiotów z całej Polski, jak i podmiotów zagranicznych.

Prywatnie żona i mama trzech synów, z tego najstarszy syn w przyszłym roku kończy studnia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  oraz prowadzi firmę IT.

Aktywnie promująca zdrowy styl życia. W 2021 roku została powołana do życia spółka o nazwie My Fit Way, która organizuje  eventy dla kobiet. Chcąc tym samym zachęcić do aktywności fizycznych, które poprawiają jakość naszego życia.

Anna Klichowska

WYKŁADOWCZYNI UAM

Absolwentka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.
Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie wyjechała do Poznania, gdzie ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia inżynierskie i ponownie magisterskie na kierunku architektura krajobrazu. Choć mogłoby się wydawać, że „nauczanie” i „projektowanie zieleni” to dość odległe tematy, to właśnie na ich styku Ania realizuje się zawodowo. Jest dziś wykładowczynią na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pokazuje przyszłym nauczycielom i nauczycielkom jak kształtować u dzieci kompetencje przyrodnicze i jak rozwijać u nich postawy proekologiczne oraz zamiłowanie do natury. Kieruje też na UAM kołem naukowym i prowadzi zajęcia popularyzujące naukę podczas takich wydarzeń jak „Noc Naukowców” czy „Przedszkolaki na Uniwersytecie”. Opublikowała prace naukowe i metodyczne poświęcone tematyce edukacji ekologicznej, ogrodom przedszkolnym i dydaktyce przyrody. Zdarza się jej również projektować narzędzia dydaktyczne – przyjazne środowisku i mające „naturalnego” ducha. Wraz z naukowcami z UAM zaprojektowała na przykład innowacyjny dywan edukacyjny, inspirowany konstrukcjami tworzonymi przez leśne zwierzęta. Sama stara się też dbać o naszą planetę i poznawać ją, a swoje przyrodnicze odkrycia uwiecznia w fotograficznych kadrach. Z radością przyjeżdża zawsze do Przemętu, fascynując się pięknem swojej rodzinnej miejscowości i jej okolic.

ANNA KLICHOWSKA.png
ANGELIKA.jpeg

Angelika Galik - Szudra

WŁAŚCICIELKA BUTIKU ANGEL W PRZEMĘCIE

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Przemęcie - rocznik 1993.
 

"Szkołę Podstawową w Przemęcie ukończyłam w 1993 roku. Później podjęłam praktyczną naukę zawodu w sklepie metalowym w Przemęcie. Następnie w roku 1998 zaczęłam uczyć się w Technikum o profilu handlowym też w Przemęcie. Ukończyłam tę szkołę i zdałam egzamin maturalny w 2001 roku. Całe moje życie toczyło się w Przemęcie, gdzie otworzyłam też swoja działalność w 2012 roku i prowadzę ją do dziś. Moda jest moja pasją i cieszy mnie zadowolenie klientów wychodzących z mojego butiku."

Estera Jęśkowiak

MENEDŻERKA W DZIALE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM W DELOITTE

Absolwentka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.

Absolwentka tak zwanej „zerówki”, klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, gdzie również zdobyła certifikat języka niemieckiego DSD II. Laureatka drugiego miejsca w finale ogólnopolskiego konkursu „Jugend debattiert international”, za osiągnięcia w nauce otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2009/10.

Po ukończeniu liceum otrzymała prestiżowe stypendium DAAD na studia licencjackie oraz magisterskie w Niemczech. Absolwentka Uniwersytetu Humboldta w Berlinie na kierunku Ekonomii oraz berlińskiej Uczelni Prawniczej i Ekonomicznej na kierunku Finansów Międzynarodowych.

Obecnie pracuje w firmie doradczej Deloitte jako menedżerka w dziale zarządzania ryzykiem finansowym. Doradzała na projektach dla klientów w sektorze finansowym m.in. w Frankfurcie nad Menem, Monachium, Dusseldorfie, Berlinie oraz w Toronto w Kanadzie.

" Miałam niesamowite szczęście spotkać na swojej drodze ludzi, którzy dodawali mi „wiatru w żagle” i niemałą rolę odegrali w tym nauczyciele przemęckiej szkoły. Chciałabym życzyć wszystkim uczniom, żeby mieli odwagę realizować swoje pasje i marzenia! Cytując Babe Ruth „Nigdy nie pozwól by strach przed działaniem wykluczył Cię z gry”.

ESTERA.png
JOANNA SKRZYPCZAK.jpg

Joanna Skrzypczak

Absolwentka Technikum Ekonomicznego w Przemęcie - rocznik 2014. 
W 2017 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie.
W 2019 r. ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, na wydziale Zarządzania i Administracji, na kierunku Administracja, w specjalności Administracja publiczna.
Od 2014 r. roku pracuję w Urzędzie Gminy w Przemęcie (w latach 2014-2019 w Wydziale Organizacyjnym na stanowisku ds. obsługi klienta oraz stanowisku ds. organizacyjnych, od 2020 r. w Wydziale Rozwoju Gminy na stanowisku ds. zamówień publicznych).

Monika Wolniczak

NAUCZYCIELKA

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Przemęcie - rocznik 2012. 
 

W 2016 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika w specjalności Resocjalizacja z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. W 2018 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Od 2015 r. pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie prowadzonym przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne "Przyjaciele Szkoły" w Starkowie jako nauczyciel przedszkola i nauczyciel wspomagający w I-III.

mONIKA WOLNICZAK.jpg
KATARZYNA DOBROWOLSKA.png

Katarzyna Dobrowolska - Kałużna

POŁOŻNA

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Przemęcie .
 

Po szkole podstawowej ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach, następnie Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu kierunek POŁOŻNICTWO.

Jest obecnie w trakcie Specjalizacji Ginekologiczno-Położniczej.

Pracuje od 21 lat na oddziale Ginekologii i Patologii Ciąży w leszczyńskim szpitalu, gdzie spełnia się zawodowo.

Katarzyna Gorszkowiak

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Przemęcie .
 

"...Po szkole podstawowej skończyłam I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Uwielbiałam podróże i chciałam podszkolić języki. (...) Wyjechałam do Stanów Zjednoczonych w ramach programu Au Pair, więc mieszkałam z Amerykańską rodziną i uczęszczałam do szkoły. Mieszkałam rok w Seattle, gdzie chodziłam do North Seattle College i gdzie zdałam TOEFL , i także uczyłam się hiszpańskiego. Po Seattle przeprowadziłam się do New York, gdzie studiowałam sports science I zdałam L2 Diploma in Personal Training. Następnie przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, aby kontynuować studia i pracować jako Personal Trainer. Ukończyłam University of Wolverhampton BSC (Hons) International Business Management z dyplomem 2:1 specjalizacją business strategy. Zawsze interesowałam się strategią rozwoju pracowników i bankowością, także zaczęłam pracę w Banku Coventry Building Society,  gdzie firma opłaciła dalsze wykształcenie- ukończyłam CIPD HR kwalifikacje i pracuję na pozycji Learning and Development Specialist. Zajmuję się rozwojem ogólnym pracowników. Zajmuję się rożnymi projektami związanymi z rozwojem umiejętności i wiedzy. Mam również uprawnienia analityczne w ramach hipotek, także poza projektami zajmuję się design i dostarczaniem szkoleń do wszystkich stopni analityki hipotecznej i kształtowaniem procedur.  Jestem Członkiem Rady Głównej Szkoły w Little Heath Primary School, gdzie zajmuję się doradztwem I kształtowaniem procedur i finansów szkoły.

katarzyna groszkowiak.png

Zofia Szymanowska

Absolwentka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie. Aktualnie uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie. Jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Brałam udział w eliminacjach szkolnych XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz etapie okręgowym LI Olimpiady Biologicznej, w ramach której przygotowała pracę badawczą pt.: „Porównanie wpływu dźwięków o różnej częstotliwości na aktywność ruchową kartonówek zwyczajnych (Lasius fuliginosus) pochodzących z mrowisk zlokalizowanych w różnej odległości od źródeł hałasu komunikacyjnego.”Była również uczestniczką finału w polskich eliminacjach do konkursu europejskiego Science on Stages – Nauki Przyrodnicze na Scenie w ramach którego przygotowała pracę pt.: „Wpływ różnych typów nawozów na bioluminescencję łycznika ochrowego (Panellus stipticus)”.Została również finalistką Konkursu Naukowego E(x)plory z pracą „Synteza magnetyczno-luminescencyjnych nanocząsteczek na bazie magnetydu (Fe3O4). Dodatkowo wraz z zespołem zajęła II miejsce w międzyszkolnym konkursie Katedra Uczniowska za projekt badawczy pt.: „Skąd się bierze światło czyli badanie zjawiska luminescencji” oraz wyróżnienie za projekt pt.: „Ferrofluidy czyli czym jest i jak działa ciecz magnetyczna”.Oprócz tego realizuje projekt społeczny „my.lab”. Projekt ten polega na realizacji nieodpłatnych warsztatów chemicznych dla klas szkół podstawowych i ma na celu pokazanie ciekawszego oblicza chemii. Projekt jest realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, programu „Krok do przodu”, którego partnerem jest ING Bank Śląski i Fundacja ING Dzieciom. Projekt został również nagrodzony w ramach programu granowego „Europe4Youth” oraz ogólnopolskiego programu Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.

Jakub Nowak

ELEKTROMECHATRONIK
 

Absolwent Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie - rok 2007.
Absolwent Technikum Ekonomicznego w Przemęcie - rok 2011. Podczas edukacji w szkole średniej pełnił funkcję Przewodniczącego Szkoły oraz przedstawiciela Młodzieżowej Rady Powiatu Wolsztyńskiego, gdzie zasiadał w prezydium, jako wiceprzewodniczący.
2011-2015 dualne studia inżynierskie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, kierunek elektromechatronik.

Obecnie pracuje w Leszczyńskim Salonie Toyoty TOYOCAR.
Wspomnienia o szkole Jakuba Nowaka...


 

Jakub Nowak.png
ŁUKASZ KASPERSKI.png

Łukasz Kasperski

TECHNIK POŻARNICTWA, MŁODSZY ASPIRANT

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich                  w Przemęcie - rok 1995.
 

Rok 1995-1999 Zespół Szkół Technicznych G.Narutowicza w Lesznie -  Liceum Zawodowe o profilu mechanik samochodowy. Szkoła ukończona maturą i egzaminem zawodowym.

Rok 1999 - 2001 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 27, ukończona tytułem Technik Pożarnictwa ze stopniem Młodszego Aspiranta

Rok 2001 - 2020 praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na stanowiskach: dowódca zastępu, starszy specjalista ratownik, dowódca sekcji. Funkcja nurka oraz kierownika prac podwodnych MSWiA w specjalistycznej grupie nurkowej w Kościanie. Poprzedzone wieloma wyjazdami szkoleniowymi kończące się egzaminami w Ośrodku Szkoleniowym MSWiA w Bornym Sulinowie.

Od 1993 roku czynny udział w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemęcie,  obecnie jako członek zarządu z funkcją gospodarza obiektu.

JESTEŚ NASZYM ABSOLWENTEM?
PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI I PODZIEL SIĘ SWOJĄ HISTORIĄ!

bottom of page