top of page

Aktyw biblioteczny

CZŁONKOWIE AKTYWU BIBLIOTECZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. POWSTAŃCÓW WLKP. 
W PRZEMĘCIE 

 

1.  Antonina Sałata-Wiśniewska

2. Alicja Bajon 

3. Jagoda Kruk 

4. Agnieszka Piotrowska 

 

Podstawowe obowiązki członka aktywu: 

 • Znajomość i przestrzeganie regulaminu biblioteki oraz aktywu bibliotecznego. 

 • Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie. 

 • Angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa  

            i działalności biblioteki szkolnej. 

 • Przyjmowanie wzorowej postawy czytelniczej. 

 • Wspieranie młodszych uczniów w procesie pogłębiania i poszerzania wiedzy. 

 • Organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia. 

Prawa członka aktywu: 

 • Dobrowolność przynależności do aktywu bibliotecznego. 

 • Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań, poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu. 

 • Zwiększony limit wypożyczeń książkowych. 

 • Proponowanie działań podejmowanych przez aktyw biblioteczny. 

 • Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym. 

Zakres zadań aktywu bibliotecznego: 

 • Poznawanie źródeł informacji o książkach. 

 • Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat. 

 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji. 

 • Wykonywanie prostych prac biblioteczno -  technicznych:                                      

 -segregowanie i układanie czasopism na regałach w  czytelni,                                                       

 -  porządkowanie książek na regałach. 

 • Pomoc młodszym kolegom w doborze książek. 

 • Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną. 

 • Pomoc w wykonywaniu gazetek ściennych. 

 • Pomoc w przygotowaniu wystaw okolicznościowych. 

 • Zachowanie właściwej postawy czytelnika szkolnej biblioteki. 

 • Dawanie swą właściwą postawą czytelnika przykładu koleżankom i kolegom. 

 •  Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej. 

 • Codzienne dyżury w bibliotece -  podczas przerw, przed i po lekcjach. 

Członkowie

bottom of page